اهداف

1-  توسعه رفتار محترمانه و اسلامی و حفظ کرامت انسانی
2-  آگاه سازي مردم از حقوق و تكاليف آنان به منظور ارتقاء انضباط اجتماعي و قانون­گرائي در جامعه.
3- پيشگيري از بروز تخلفات اداري و رسيدگي به شكايات مردم و پيگيري براي برخورد با متخلفين در ادارات
4- آموزش و توجيه مديران، كارشناسان و كاركنان جهت ارتقاء سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي جامعه اداري
5- توسعه خدمات الكترونيكي و گسترش هر چه بيشتر مراكز ارايه تسهيلات و خدمات به منظور افزايش رضايت‌مندي مراجعين و نيز پيش‌بيني سازوكارهاي جايگزين در صورت مختل شدن سيستم موجود
6- پايش و آسيب‌شناسي نارضايتي‌هاي مردمي از نارسايي هاي قانوني و بوروكراسي اداري
7- برقراري نظام هوشمند و منطقي نظارت و ارزيابي از رعايت حقوق شهروندي 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/06/16

پیوندها