ساختار کمیته صیانت

 1. رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ( رئیس کمیته)
 2. معاون برنامه ریزی و منابع انسانی (نائب رئیس کمیته)
 3. کارشناس کنترل بودجه (دبیر کمیته)
 4. مدیر دفتر آموزش و منابع انسانی (عضو)
 5. مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات(عضو)
 6. مدیر امور مالی(عضو)
 7. مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی(عضو)
 8. مدیر دفتر حراست و امور محرمانه(عضو)
 9. کارشناس تحقیقات و بهبود بهره‌وری(عضو)
 10. فرمانده بسیج شرکت(عضو)
 11. دبیر  کمیته عفاف و حجاب(عضو)
 12. یک نفر نماینده از امور(عضو)
 13. ساير مديران و معاونين ذيربط و رؤساي واحدهاي تابعه به تشخيص مقام عالي سازمان

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/06/16

پیوندها